Op zoek naar sociale lening?

sociale lening
Lenen bij VMSW.
Wilt u een sociale woning kopen in het Vlaams Gewest of een woning kopen en renoveren? De VMSW biedt u een betaalbaar woonkrediet aan de Vlaamse Woonlening. Wie kan een lening krijgen? Wat zijn de inkomensvoorwaarden? Heeft u al een woning of grond? Wat zijn de leeftijdsgrenzen? Bent u financieel in staat om maandelijks af te betalen? Verblijft u langdurig in België? Waarvoor kunt u lenen? De VMSW verstrekt alleen hypothecaire leningen voor woningen zolang er budget beschikbaar is. Welke types van woningen dat leest u op deze pagina.
Niet solvabel? Geen sociale lening.
Wenst u meer nieuws praktische informatie en wetgeving over vastgoed? De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW en het Vlaams Woningfonds VWF mogen alleen woonleningen toestaan aan personen die solvabel zijn. In een ministerieel besluit van 30 januari 2014 verduidelijkt minister van Wonen Freya Van Den Bossche wát dat solvabiliteitsonderzoek vanaf nu inhoudt. Tijdens het solvabiliteitsonderzoek gaat de sociaalkredietverstrekker na of de kandidaat-ontlener de afbetalingen financieel wel aankan en of hij genoeg overhoudt om zijn gezin te kunnen onderhouden. Daartoe berekent de kredietverstrekker eerst het maandelijks netto-inkomen van de kandidaat-ontlener.
Zuidwestvlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.
Zuidwestvlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
Premie-info Premiezoeker.
Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning? eigenaar-bewoner of toekomstig eigenaar-bewoner. Wanneer is de premie relevant? De premie subsidieert een sociale lening een sociale huurwoning een sociale kavel en/of een sociale koopwoning. Voorwaarden rond leeftijd en handicap. Minstens één lid van het gezin moet. minstens 18 jaar oud zijn. Voorwaarden gezinsinkomen en gezinssamenstelling. Het inkomen van een alleenstaande is minstens 10198.00 en maximaal 36121.00 euro. Het inkomen van een alleenverdiener is minstens 10198.00 en maximaal 54176.00 euro. Het inkomen van een gezin is minstens 10198.00 en maximaal 54176.00 euro.
Ijzer en zee Lenen.
Deze leningen worden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW verstrekt. U dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Onder de rubriek voorwaarden vindt u meer informatie omtrent. Waarvoor er geleend kan worden. Andere kenmerken van de leningen. De uitbetaling van het leningsbedrag.
Sociale lening wordt om de 2 jaar herzien LegalWorld Jura Kluwer.
Op 1 juni wijzigden zowel de referentierentevoet als de referentiedatum voor de sociale leningen. Bovendien worden recent afgesloten leningen om de 2 jaar herzien en wordt er pas later overgeschakeld op een herziening om de 5 jaar. De referentiedatum is de datum waarop de rentevoet van de lening wordt vastgesteld. Tot nu bestonden er 2 referentiedata één datum die van tel was bij het aangaan van de lening en één datum die bepalend was voor de 5-jaarlijkse herziening van de rentevoet. Bij besluit van 23 mei 2014 voegt de Vlaamse regering daar nog een derde referentiedatum aan toe.
verkoop huis met sociale lening JuridischForum.be.
verkoop huis met sociale lening. 1 3 jaar 3 maand geleden 29 Mei 2012 1308. Vijf jaar geleden kochten we een huis waarvoor wij een sociale lening kregen. We hebben de hele woning verbouwd. Nu is ons gezin uitgebreid en wordt de woning wat krap. Ik loop ook de hele tijd oververmoeid rond. Ik had het wonen langs een drukke weg onderschat. Ik doe geen oog dicht. Wij zouden dus graag deze woning verkopen. Er staat in de akte dat we hier 20jaar aan vastzitten tenzij we het bedrag in één maal terugbetalen. Weet iemand of we de sociale lening kunnen laten overnemen door een bank?
Sociale hypothecaire lening voordelen.
woe en do 9 u 12 u. Op afspraak via 011 / 64 32 25. 011 / 64 32 25. Voordelen van een sociale lening bij Ons Eigen Huis. Gegarandeerde voordelige en vaste rentevoet. De hoogte van uw inkomen speelt bij ons geen enkele rol voor het verkrijgen van een sociaal woonkrediet. U kunt lenen tot 100 % van de verkoopwaarde van de woning en dit zonder meerprijs voor maximum bedragen zie voorwaarden. Gehalveerd ereloon voor de notariële leningsakte van de lening. 250 EUR extra vermindering op de kosten van de notariële aankoopakte bij toepassing van verlaagd registratierecht 5 % sinds 1/1/2002.
Kandidaat ontlener.
Het is eerst een vooral uitermate belangrijk dat u controleert of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet die op dit ogenblik van toepassing zijn. U kan deze onder aan deze pagina consulteren. Indien u aan de wettelijke voorwaarden voldoet dan kan u voor nadere informatie en prospectus contact opnemen met onze maatschappij die bevoegd is voor de streek van Brugge. Vivendo Magdalenastraat 20 bus 1 te 8200 Sint-Andries. telefoonnummer 050/44 61 10. faxnummer 050/44 61 11.
Lenen SHM Sociaal Wonen arro Leuven.
VMSW kan u in samenwerking met SWaL een sociale lening aanbieden voor. Het aankopen van een sociale koopwoning inclusief grond en de afwerking van deze woning. Het aankopen van een private woning. Het behoud van uw woning. De renovatie verbetering of aanpassing van uw woning. U kan zelf een simulatie maken via de wooncalculator of langskomen zonder afspraak op maandag en woensdag tussen 9 en 12 uur. Mee te brengen documenten laatste aanslagbrief belastingen en zes laatste loonbrieven. Gelieve voor u langskomt de prospectus alvast eens door te lezen.
500 miljoen extra voor duurdere sociale woonleningen Spaargids.be.
De Vlaamse regering maakt 500 miljoen euro extra vrij voor het toekennen van sociale leningen en wijzigt de voorwaarden om een sociale lening te krijgen. Het minimumtarief stijgt wel van 191 procent naar 241 procent. Ook komt de aankoop van een bouwgrond en nieuwbouw niet langer in aanmerking voor een sociale lening. Vanaf 1 juni kunnen het Vlaams Woningfonds VWF en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW voor 500 miljoen euro extra aan woonleningen toekennen en daarmee 3.205 gezinnen verder helpen bij de aankoop van een eigen huis. Waar de meeste banken nog maar tot 80 procent van het aankoopbedrag lenen kan je via een sociale lening tot 100 procent van de waarde van de woning financieren.

Contacteer ons