Op zoek naar wet op het hypothecair krediet?

wet op het hypothecair krediet
De procedure tot uitwinning van een hypotheek: update Sarah Van Heghe.
In onze bijdrage van 2015 kon u reeds lezen dat artikel 59 1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair Krediet voorzag in de verplichting in hoofde van de hypothecaire schuldeiser, in dit geval de kredietinstelling, om voorafgaand aan de uitwinning van een hypotheek, over te gaan tot oproeping in verzoening van de schuldenaar-kredietnemer voor de beslagrechter.
Hypothecair krediet FOD Economie.
De wet van 22 april 2016 BS 4 mei 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.: biedt meer bescherming aan de consument, en. legt nieuwe verplichtingen op aan de kredietgevers.
SPF Economie ARTIKEL 3, 1, 6 en 7: HYPOTHECAIRE KREDIETEN.
Indien het krediet een kapitalisatiekrediet was, dat was toegestaan met een hypotheek, diende het KB nr. De wet op het consumentenkrediet diende toegepast voor alle andere kredieten, met inbegrip van de kredieten die waren toegestaan met een hypothecair mandaat of een hypotheekbelofte.
LOI WET.
De bepalingen van 1 zijn eveneens toepasselijk op de financile instellingen 2 als bedoeld in artikel 332 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 2 die daadwerkelijk hypothecair krediet verstrekken in hun land van herkomst.
Hypothecair krediet: dit veranderde op 1 april CIBweb.
Er ging wat uitstel mee gepaard, maar sinds 1 april 2017 zijn een aantal nieuwe verplichtingen rond hypothecaire kredieten in voege. Van een verbod op koppelverkoop, een verplicht standaardformulier voor informatie over woonkredieten tot een hypothecair krediet voor de aankoop van een woonboot, een aantal nieuwigheden zijn zeker het onthouden waard. De verplichtingen vloeien voort uit een Europese richtlijn de Mortgage Credit Directive die vorig jaar uitmondde in nieuwe Belgische wetgeving wet van 22 april 2016.
Wijzigingen hypothecair krediet en consumentenkrediet in Wetboek Economisch Recht WER vanaf 1 december 2016 Lexalert.
Foto: Animated Heaven. De wet van 22 april 2016 wijzigt de regels met betrekking tot het consumenten en hypothecair krediet. Het voorziet in een aantal verduidelijkingen, speelt in op de verschuiving tussen consumenten en hypothecair krediet en herschrijft Boek VII WER met betrekking tot het hypothecair krediet.

Contacteer ons